Cách sử dụng ba kích

Củ ba kích rừng, cẩn thận khi mua kẻo bị lừa !
( 14:04:03 PM - 19/05/2017 )
Củ ba kích rừng là một món đồ mà dân sành rượu nào cũng muốn lùng mua cho bằng được. Điều này là điều tất nhiên, củ ba kích vốn đã quý, củ ba kích rừng hiếm lại còn quý hơn. Tuy nhiên không phải dễ dàng gì mua được củ ba kích ...
Xem thêm »